روش پرداخت آنلاین

شماره کارت بانکی اعلام شده ۶۱۰۴۳۳۷۶۶۶۶۹۵۲۶۵ (ملت ) وشماره حساب ملت ۸۲۳۷۴۹۵۴۲۴

به نام لیلا حاتمی شماره کد ملی ۴۹۱۱۱۹۷۲۱۸